Nyremidt

Her kan du besvare et spørgeskema, som er udviklet til brug blandt patienter, der har kontakt til et nyremedicinsk ambulatorium eller dagafsnit i Region Midtjylland.